EXTRA MATERIAAL WONEN OP HET WATER: KAPITALE VILLA’S

Met een bootje over de Otheense kreek bij Terneuzen. Een Vlaamse visser was zo vriendelijk ons mee te nemen en en passant te vertellen hoe hij denkt over de kapitale villa’s die daar aan het water gebouwd zijn. Als vervoed visser kent hij die weelderige huizen ondertussen: veel te groot en te weinig rekening gehouden met onderhoud. Hij heeft bovendien een verrassende voorkeur.

Posted in EXTRA MATERIAAL | Tagged , , | Leave a comment

EXTRA MATERIAAL BUITENPLAATSEN: HUIZE WELGELEGEN

Voordeel van grote huizen is dat je vanaf een dak een geweldig uitzicht over de omgeving hebt. Als je tenminste op dat dak kunt. Bij huize Welgelegen in Serooskerke kan dat. Samen met makelaar Joris Jobse, klimmen we door de toren naar boven. En dan genieten we van het arcadische park en het prachtige Walcherse landschap.

Posted in EXTRA MATERIAAL | Tagged , , , , | Leave a comment

OVERNIEUW OP DE RADIO

Voorafgaand aan de uitzending op tv wordt ‘s ochtends op de radio aandacht besteed aan OverNieuw. Op Omroep Zeeland houdt Elias den Hollander korte interviews met verschillende gasten uit de televisie-uitzendingen. Zij reageren op stellingen die betrekking hebben op het onderwerp van de aflevering van OverNieuw van die avond.

Hieronder vindt u enkele van deze stellingen. Wilt u ook meepraten OverNieuw? Onder de berichten op deze website kunt u uw reactie achterlaten.

Stellingen:

3. wonen aan het water
De beste plaats om te wonen en te werken is aan het water.
Wonen of werken aan het water zou veel meer aandacht moeten krijgen van bestuurders: zij moeten – zeker in het Zeeuwse jaar van het water – stimuleren dat er aan/met het water gebouwd wordt.

4. infrastructuur
Bij de aanleg van infrastructuur zijn ontwerpers dikwijls de weg kwijt..
Ze houden nauwelijks rekening met het landschap en geven zich geen rekenschap van de gevolgen van hun keuzes voor bewoners en ondernemers.

5. boerderijen
Boerderijen zijn het paradepaardje van het Zeeuwse platteland, maar de historische voorbeelden worden veel te gemakzuchtig en bovendien halfslachtig en armzalig gekopieerd wanneer nieuwe landbouwbedrijven worden gebouwd.

6. duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen heeft geen effect op de architectuur
Maatregelen ter bevordering van duurzaam bouwen betreffen vooral de installatie van allerhande technologie en heeft derhalve geen enkel effect op het ontwerp.

7. bedrijventerreinen
Grens tussen wonen en werken moeten worden opgeheven.
We kunnen met veel minder bedrijventerreinen toe en het is bovendien een ouderwets concept om ze ver buiten de stad- of dorpskern aan te leggen.

8. kerken
Er moet niet zo moeilijk gedaan worden over nieuwe functies voor leegstaande of leegkomende kerkgebouwen. Alles moet kunnen: het zijn tenslotte geen heilige huisjes meer.

9. zorg
Gebouw van de toekomst moet multifunctioneel zijn.
Combinatiegebouwen hebben de toekomst. Het is bovendien economisch realistischer. Niet alleen in de zorg, het zou voor veel functies interessant zijn om combinaties te vormen.

10. landmarks
Een Landmark is nodig om de schoonheid van het uitzicht te zien.
Niet alle mooie plekken in de polder of langs de oevers moeten worden ontsierd door opvallende bouw- of kunstwerken. Laten we zuinig zijn op het uitzicht.

Posted in UITZENDINGEN OMROEP ZEELAND | Leave a comment

AFLEVERING LANDMARKS

Doelmatige markeringen

Opmerkelijke overgangsplekken in het landschap zijn het. Aan de rand van het water, uitstekend boven de bomen, oprijzend langs de snelweg, opvallend gekleurd op een industrieterrein. Op allerlei plaatsen manifesteren ze zich. In een maagdelijk vlakke provincie als Zeeland zijn hogere objecten al snel markeringen. Waar het voorheen met bomen en kerktorens gebeurde, zijn er nu allerhande mogelijkheden om op een overgang in het land  te wijzen. Windmolens lenen zich er uitstekend voor. In plaats van ze vooral als hinderlijke lawaaimakers of als horizonvervuilers te bekijken, zou je ze ook als ‘landmark’ mogen lezen. Hier gebeurt kennelijk iets. Van verre steken ze hun witte vleugels af tegen de grijze of blauwe lucht. Ze malen geen graan of kruit meer en ook geen polders meer droog. Maar ze symboliseren nog steeds een maatschappij die stoelt op nut en comfort. Schoorstenen hebben we niet meer zoveel. En voor zover ze nog bestaan zijn we verleerd om ze, net als ooit de Berlijnse stadbouwmeester Schinkel, te zien als tekens van vooruitgang en economische bloei. Ons geheugen is kort, ons oordeel vlug. Impressie wijzigen snel. Wat ooit stond voor voorspoed en ontwikkeling interpreteren we nu als achterhaald en schadelijk. Vreemd eigenlijk. We worden pas weer enthousiast als er een oud gebouw voorzien wordt van een nieuwe functie, zoals bij de Plompe toren bij het verdwenen Koudekerke op Schouwen. Of de watertorens in Goes en Oost-Souburg. Ze staan er toch, is kennelijk de algemene gedachte. Doe er dan maar iets mee. Een kantoorruimte of een kunstenaarsatelier. Kunst mag overal. Zelfs op de dijk. En dan mag er nog wat meer bij. Eten en drinken willen we tenslotte ook op elke plek kunnen. Voor de toerist is elke markering meegenomen. Al hoeft niet alles even indrukwekkend te zijn als het Operagebouw in Sydney. Soms mag het  best wat uitbundiger dan wat de gemiddelde Zeeuw normaal acht.

Aflevering gemist? Kijk hier alle afleveringen terug >>

Wilt u reageren? Laat dan hieronder uw bericht achter!

Posted in UITZENDINGEN OMROEP ZEELAND | Tagged , , , | Leave a comment

PZC, 31 maart 2012

Landmarks zeggen: hier moet je zijn
OverNieuw in de PZC, 17 maart 2012, door Jan van Damme. Foto’s Mechteld Jansen.

Klik op de afbeelding om die uit te vergroten:

Posted in OVERNIEUW IN DE PZC | Tagged , | Leave a comment

AFLEVERING ZORGARCHITECTUUR

Zorgelijk

Zorg neemt toe. Overal. In ons persoonlijk leven en in de maatschappij als geheel. De enige sector waarin nog werk te vinden is. Maar ziekenhuizen lijden verlies. Dus vallen ze in kleine onderdelen uit elkaar en gaan samen met andere maatschappelijke organisaties. Dicht bij de mensen. Het gemak dienend. Toegankelijk. Op een school, in een gezondheidscentrum of bij een supermarkt. Die clustering is opmerkelijk omdat in
het verleden combinatiegebouwen of multifunctionele gebouwen nooit zo’n succes waren. Lang niet alle gebruik past bij elkaar. Soms werken ze elkaar alleen maar tegen. En dat leidt tot ergernis en verwaarlozing. In de jaren zeventig van de vorige eeuw leek het een ei van Columbus. Na de dwangmatige scheiding der functies uit het doorgebroken modernisme van tien jaar daarvoor, leek clustering de bouwkundige droom
van de toekomst. Alles samen. Bloemkoolwijken als het toppunt van burgerlijke saamhorigheid. Gezellig, goedkoop, duurzaam. En nu in de eenentwintigste eeuw gelden die voordelen opnieuw. Jammer genoeg hebben de statige postkantoren de boot gemist. Ze zijn net allemaal gesloten nu een nieuwe vraag naar samenvoeging onder een dak een hoogtepunt bereikt. Supermarkten en bibliotheken nemen de uitdaging
– soms noodgedwongen – wel aan. Een interessante ontwikkeling, die in het buitenland en vooral in de Amerikaanse wereld al langer gemeen goed is. De mall op Nederlandse schaal. We zullen zien of dat idee toekomst heeft. Een nieuwe brede school in Vlissingen met de toepasselijke naam de Combinatie is een heel jong voorbeeld. Net opgeleverd verrijkt het complex daar het centrum van het Spaans Kwartier. Omdat de functie niet meer eenduidig is, moet op de schaal van het hele complex het gebaar groter worden en de alles omhullende gevel nondescripter. Het hoort bij elkaar. Gekleurde stippen geven nu richting en plaats aan in de continue kringloop van het interieur. Anders weet je niet meer waar je bent. En plakkers op de buitendeuren laten je weten voor wiens deur je staat. Want van het gebouw is dit helaas niet meer af te lezen. Misschien wel een zorgelijke ontwikkeling voor de altijd zo heldere vaderlandse architectuur.

Aflevering gemist? Kijk hier alle afleveringen terug >>

Wilt u reageren? Laat dan hieronder uw bericht achter!

Posted in UITZENDINGEN OMROEP ZEELAND | Tagged , | Leave a comment

PZC, 17 maart 2012

Soms moet je een muur kunnen strelen
OverNieuw in de PZC, 17 maart 2012, door Jan van Damme. Tekening: Jeanne Dekkers Architectuur

Klik op de afbeelding om die uit te vergroten:

Posted in OVERNIEUW IN DE PZC | Tagged , | Leave a comment

AFLEVERING RELIGIEUZE GEBOUWEN

Tweede leven

Bij nieuwe religieuze gebouwen denken we op dit moment vaak aan moskeen. Die staan namelijk in de belangstelling. In de grote steden pieken de minaretten overal bovenuit. Middelburg heeft ook een nieuwe moskee. Nog niet helemaal af, maar het vordert. Opvallend genoeg is het hier een hedendaags ontwerp, geen conservatief, klassiek model. Een kleine glazen koepel bekroont de ronde, golvende vorm van het gebouw op bescheiden wijze. Voor de losstaande minaret is een slanke vorm gekozen. IJl en puntig wijzend naar de hemel benadrukt hij de overgang van stad en land. Samen met het plaatselijke Leger des Heils gebouw is de reli-boulevard de grens van de stad geworden. Symbool dat religie niet langer centraal staat in de huidige samenleving. Over welk geloof we het ook hebben, de meeste tempels trekken minder bezoekers dan vroeger.  Dat er minder kerkgangers zijn dan vijftig jaar geleden zal voor niemand een verrassend gegeven zijn. Ontkerkelijking en de gevolgen daarvan zijn regelmatig in het nieuws. Dus weten we ook wel dat er kerkgebouwen leeg komen te staan en soms zelfs gesloopt worden. Dat laatste vooral als een kerkbestuur huiverig is voor een andere functie. Ontheiliging van kerken door een tweede leven wordt zeker in orthodoxere en katholieke kringen niet gewaardeerd. In Zeeland hebben we vooral te maken met kerkgebouwen die niet langer gebruikt worden door de vorderende fusie van Hervormden en Gereformeerden. Zij vormen nu samen de Protestantse Kerk in Nederland. En benutten vaak maar een klein deel van de oorspronkelijke kerken in een bepaalde plaats. Zeker in dorpen komen op die manier kerken vrij voor nieuwe invullingen. Bekend zijn enkele galeries op Walcheren of een restaurant, boekwinkel en kantoor elders. Zoals bijvoorbeeld in het Zuid Bevelandse Nieuwdorp, waar de gereformeerde kerk werd omgebouwd tot appartementen. Of zoals in het Zeeuws Vlaamse Axel, waar een van de gereformeerde kerk werd gekocht door kapper Burny’s. Alhoewel de nieuwe functie een totaal ander gebruik noodzakelijk maakt, is de kerkruimte als zodanig en ook enkele decoraties nog goed herkenbaar. Een make-over van het gebouw hoeft namelijk niet per definitie te leiden tot een totaal onherkenbaar gebouw. Het levert dikwijls een interessant mengsel van oud en nieuw, van religieuze traditie en seculier pragmatisme op. Maar ondanks deze invloedrijke hervormingen worden er wel degelijk nieuwe kerkgebouwen gemaakt. Voor gemeenschappen waar de groei nog in zit. Meestal van de strengere soort, waar de individualisering en modernisering van opvattingen succesvol buiten de deur gehouden wordt. Zo zijn er kortgeleden nieuwe kerken gemaakt in Waarde en de stad Tholen. Monumentaal van afmeting en sober van uitvoering. Gebaseerd op de daar gangbare idee dat een kerk niet meer dan een overdekte plaats van samenkomst. Een schuur die zich van verre laat zien in het vlakke polderland. Teken van hoop?

Aflevering gemist? Kijk hier alle afleveringen terug >>

Posted in UITZENDINGEN OMROEP ZEELAND | Tagged , | Leave a comment

PZC, 3 maart 2012

Een kerk bouw je nu eenmaal voor de eeuwen
OverNieuw in de PZC, 20 februari 2012, door Jan van Damme. Foto’s: Mechteld Jansen.

Klik op de afbeelding om die uit te vergroten:

Posted in OVERNIEUW IN DE PZC | Tagged , | Leave a comment

AFLEVERING BEDRIJVENTERREINEN

Stedenbouwkundige apartheid

Sinds de doorbraak van het modernisme in alle facetten van de maatschappij gedurende de jaren zestig, worden alle functies in de stedelijke ruimte van elkaar gescheiden. Volgens de protagonisten zou dat namelijk leiden tot een heldere verkeersstromen en overzichtelijke verhoudingen. Elk onderdeel van het leven zijn eigen plek en ontwikkelingsmogelijkheden. Ieder zijn eigen snelheid, onafhankelijk van de ander. Een soort stedenbouwkundige apartheid dus. Daarvan is een van de meest zichtbare effecten dat snelwegen buitenom stedelijk gebied geleid werden en dat industrie en bedrijvigheid op afstand van de stad- of dorpskern werden geplaatst. Die activiteiten horen namelijk niet bij wonen en winkelen. Hun aard is anders. Ze hebben meer vrije ruimte nodig en het is om hygiënische en vervuilingsredenen beter ze uit de centra te houden. Vijftig jaar geleden leek dat een logische stap. Nu kijken we er anders tegenaan, want op dit moment zitten we met een situatie van leeglopende stadscentra en verrijzen er te pas en te onpas bedrijfsterreinen, liefst langs de snelweg (een zogenaamde A locatie) en ten koste van veel landschappelijk groen. Juist die natuurlijke omgeving zijn we de laatste decennia meer gaan waarderen. Gemeenten echter verdienen veel geld met gronduitgifte aan bedrijven. Het gezicht van een plaats wordt niet langer bepaald door een fraaie historische kern, maar door de omvang en hoeveelheid bedrijven die men langs de entree van zo’n stad of dorp aantreft. En erger nog: we hadden bij die functionele opdeling nooit gerekend met het feit dat wanneer bedrijven een aparte status hebben, ook de controle op leefbaarheid, esthetische uitstraling en inpassing in de omgeving volledig weg zou zijn. Het zijn toch maar industrieterreinen. Het woord alleen al werd synoniem voor chaos en rommel. Niemand ziet het, dus wie kan het wat schelen hoe het er daar uitziet en hoe het eraan toegaat. Vrijplaatsen werden het, waarmee we tegenwoordig niet meer zo blij zijn. Verrommeling werd een begrip. Recht op panoramische uitzicht vanaf de snelweg. Zorg voor het landschap. Dat zijn de onderwerpen van vandaag. Hoe reageren ontwerpers daarop? Met name de jonge generatie is pragmatischer en tegelijkertijd doordrongen van nieuwe inzichten. Het moet anders.  Aan de hand van plan Hogeweg bij Hulst komen verrassende oplossingen aan de orde voor grote problemen van bereikbaarheid, groei en landschap.

Aflevering gemist? Kijk hier alle afleveringen terug >>

Posted in UITZENDINGEN OMROEP ZEELAND | Tagged , | Leave a comment